Bekijk en download hier de handleiding van Ground zero GZHA X Autoradio/CD speler (pagina 4 van 10) (English). Ook voor ondersteuning en. Bekijk en download hier de handleiding van Ground zero GZHA X Autoradio/CD speler (pagina 1 van 10) (English). Ook voor ondersteuning en. On this page you can get: Car radio GROUND ZERO GZHA X manual – is available for free download. All information such as file size, preview picture.

Author: Taurisar Votaur
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 23 April 2007
Pages: 48
PDF File Size: 8.65 Mb
ePub File Size: 14.23 Mb
ISBN: 223-4-71823-508-1
Downloads: 68019
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doubei

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot 250x kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Ground Zero GZHA X – AMP Performance

Wij vragen 2350xx dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft.

U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. English als bijlage per email.

  HOMUNCULO MOTOR Y SENSITIVO PDF

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Email deze handleiding Delen: To avoid failure, please use high quality RCA wires. For adjusting of the ba ss boost frequency in a range from 30 to 80 Hz. Adjust the variable HPF cro ssover frequency to the d esired frequency.

All frequency b etween 5 and Hz will b e. FULL — All frequencies will be reproduced. This equals a Band pass filter of 5 — Hz.

The Lowpass filter is not adju stable. It is fixed at 80 Hz.

For subwoofer and Kickwoofe r operation. Only frequencies from 30 Hz t o Hz will be reproduced depending. Adjust the variable LPF freq uency to the desired frequency.

Phase shift cont roller. This controller allows you to fit the subwoofer channel in-phase to the. For fullrange operation of an additional amplifier. With this controller you can adjust the filt er frequency according to.

  AMK PUMASYN PDF

Ground zero GZHA 2350 X

For adjusting the subsonic filter in a range fzha 5 Hz to 50 Hz. With this chose if the 5. Chann el sh ould be powere d by the cinch input. Stel uw vraag in het forum.

Handleiding Ground zero GZHA X (pagina 1 van 10) (English)

Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: De handleiding is 5,15 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email 3250x u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.