DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby JustĀ» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Metaur Majin
Country: Jamaica
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 18 September 2014
Pages: 292
PDF File Size: 15.19 Mb
ePub File Size: 17.60 Mb
ISBN: 931-2-30865-468-2
Downloads: 38640
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudokora

S obzirom na to da je rukovanje znak pove-renja i dobrodolice, vano je da sebi, pre no to inicirate rukova-nje, postavite nekoliko pitanja: Osvajanje prednosti leve straneKad dvojica lidera stoje jedan pored drugog dok se slikaju za me-dije, nastoje da deluju ravnopravno u pogledu stasa i naina ode-vanja, ali onaj koji se na fotografiji nalazi s vae leve strane deluje vam dominantniji od drugog.

Mada spolja delujete kao discipiinovana oso-ba koja ume da se kontrolise, skloni se da se iznutra kidate i brinete, a povremeno se pitate da li ste napravili pravi izbor ili doneli pravu odluku.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Koriste je i ljudi u ruralnim regija-ma, koji imaju potrebu za veim linim prostorom i ele da zati-te svoju teritoriju. Je T, jeste P vas dvojica videli moju kozu? Ovo se vrlo lepo mo-e uoiti u rukovanju izmeu Dona F.

Ko bi trebalo da prvi prui ruku? Iako nije bilo nikakve razlike u sudu ispitanika u pogledu hu-moristinosti skea, oni koji su ga gledali sami smejali su se znat-no manje od onih koji su ga gledali u drutvu druge osobe, bez obzira na to da li je posredi bio neznanac ili prijatelj. Kao mlad ovek, imao sam sree to su tehnike i-tanja govora tela koje sam nauio kao momi, prodajui Serpe i lonce, mogle da se prenesu u ovu novu oblast, a bile su direktno povezane s definitvni koji sam mogao da postignem u bilo kom rela koji je podrazumevao kontakt s ljudima.

  BIOQUIMICA ILUSTRADA DE HARPER 29 EDICION PDF

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer – PDF Files

Ljudi koji su bili neduni i govorili istinu, ee su se smejali kad su bili iskreni. U osmehu zadovoljstva, ne samo da se uglovi usana povlae navie, ve se i miii oko oiju kontrahuju, dok osmeh koji nije izraz zadovoljstva ukljuuje samo nasmejane usne.

To je zato to se sposobnost da nasmejemo dru-ge smatra dominantnom osobinom, a ene preferiraju domi-nantne mukarce, dok mukarci preferiraju podreene ene. Meutim, s aspekta evolu-cije, govor je tek odnedavno postao deo naseg komunikacijskog repertoara i uglavnom se koristi za saoptavanje injenica i poda-taka.

Veliki jago-dini misii razvlae usta, da bi otkrili zube definiticni poveali obraze, dok kruni oni miii suavaju oi i izazivaju “svraje noge”. Kako smo napisali ovu knjiguVrlo kpnkretnu knjigu ogovoru tela, Barbara i ja smo napisali kori-stei kao osnovu moju raniju knjigu Govortela. Smeh je dovodio do pravog prastanja u njihovim srenim zonama.

Zelite da po-delite svoja najintimnija oseanja s onima koji su vam najbli-i, ali ustanovili ste da nije dobro biti previe otvoren i sklon poveravanju. Na primer, ako druga osoba ima status jednak vaem, mogla bi da se odupre zahtevu izreenom uz dlan nanie, iako bi vam vrlo verovatno izala u susret da ste upotrebili poloaj vpdi navise.

Zamoliti nekog da se primakne blie, kako bi po-gledao vizuelnu prezentaciju, moe da predstavlja efikasan na-cin otvaranja defiitivni prekrstenih ruku. Rej Berdvistel je ustanovio da je osmehivanje meu pripadnicima srednje klase najesce u Adanti, Luisvilu, Memfisu, Nevilu xefinitivni ve-em delu Teksasa. Dennitivni vodi kroz govor telaHumor poboljava prodajuKaren MahJejt, profesor marketinga na Koledu za poslovnu ad-ministraciju Univerziteta u Sinsinatiju, ustanovila je da ubaciva-nje humora u reklamu pospesuje prodaju.

Zamoljeni da opiu njegove emocije na ovom snimku, ljudi ga u najveem broju opisuju kao oputenog i srenog, zbog njegovog oigledno nasmejanog lica. Ljudi kojima teko pada rkoz se smeju pred ivotnim nedaama esto se okreu drogama i alkoholu da bi postigli isto oseanje ko-je proizvodi smeh indukovan endorfinima. Posle est meseci ove njegove samonametnute terapije smehom, lekari su sa zaprepa-cenjem ustanovili da je stoprocentno izleen bolest je nestala!

  MANUAL CTO ENFERMERIA ULTRARESUMENES PDF

Pretpostavimo da ste upravo upoznali nekog i pozdravljate se rukovanjem.

Definitivni vodic kroz govor tela

Iako su se dobrovolici svesno trudili da kontroliu svoje prirodne reakcije, trzaji njihovih faci-jalnih miia priali su sasvim drugu priu – odrazavali su izraze koje su gledali, ak i onda kad su se trudili da to ne ine.

Prema tome, lekcija je ovde jasna – izbegavajte prekrtanje ruku na grudi-ma u bilo kojim okolnostima, definifivni ako vaa namera nije da drugi-ma pokaete da se ne slaete s njima ili da definitivnj elite da uestvujete.

Zene koje u ozbiljnom biznisu emituju enstvene signale gube na verodostojnosti. Fri-sen s Univerziteta u Kentakiju. Drugo, pri-menite stisak jednakonom koji oseate.

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer

Potom on ponovo prua ruku, a rezultat je bezoblina masa isprepletanih prstiju koja lii na dve nestrpljive lignje u ljubavnom definitivnl. Posledica je da su oni na drugom kraju, naroito ene, skloni da ne veruju u ono to uju. Na-stavljao je razgovor tamo gde je prvi ovek prekinuo. Zanimljivo, ali kako gestovi otvorenih dlanova prelaze u naviku, tako se smanjuje tendencija defiintivni neistine.

Socijalni psiholog dr Nensi Henli, s UKLA, opisuje enski osmeh kao “njen simbol smirenja”, koji se esto koristi za umiri-vanje snanijih mukaraca. Zatvarao je oi [pred istinom]. Ova dvojica su samo stajala, zapanjeni onim to su upravo videli. OsmchOsmehivanje sputanjem vilice, kad je samo vilica sputena kako bi se fingiralo zadovoljstvo4.

Veina mukaraca nije prepoznala sebe u ogledalu, a jedan je ak rekao: Iskusni govornici znaju da ovajgest znai da je potrebno neto ime e efikasno “probiti led”, kakobi njihova publika zauzela prijemiviji poloaj koji e da promeni njihov stav iz negativnog u pozitivan. Na koji nain je humor lekovitSmeh podstie u organizmu luenje prirodnih sredstava protiv bolova i pojaivaa dobrog raspoloenja poznatih kao endorfini.